BOB88体育平台登录

联系我们

BOB88体育平台登录

生产地址:湖北省武汉市东西湖区辛安渡工业园43号

销售地址:湖北省武汉市东西湖一清路505号。


 

BOB88体育平台登录财务部:15871472056                        人事部:15377672552

采购部:18086024603                        仓储部:18627907091

BOB88体育平台登录物流部:18986032289                        传  真:027-83214668

邮  箱:Hgg@1g88.cn               网  址:http://1g88.cn

BOB88体育平台登录          

BOB88体育平台登录                           公 司 账 户


BOB88体育平台登录开户行:      湖北银行股份有限公司武汉东西湖支行

账号:         3020 1012 0100 0118 02

公司名称:   BOB88体育平台登录

税号:         4201 1258 4890 245

地址:         武汉市东西湖区辛安渡工业园43号

                            

BOB88体育平台登录                              公 司 财 务 账 户

BOB88体育平台登录户名:          向海霞

建行卡号:   6236682870004266784

开户行:      武汉吴家山支行


户名:         向海霞

BOB88体育平台登录账号:         6228480059788138473

开户行:      中国农业银行武汉吴家山支行